Sedan starten för utvecklingen av tändstift för förbränningsmotorer har inga större saker ändrats i grunden. Dom nytänkade HALOtändstiften representerar en helt ny teknologi som ger dig lägre driftskostnader och lägre utsläpp.

Den tidigare tekniken med en eller flera sidoelectråder existerar inte här, den är utbytt mot en sluten dubbelrings teknik. HALOtändstiftet antänder bränsle/luft blandningen betydligt snabbare med en kraftigare gnista. Den här tekniken möjliggör en ökning av effekten, en påvisad lägre förbrukning samt reducerar utsläppen av oförbrända kolväten.

Det här är en ny utveckling som är skonsammare både för miljön och plånboken.  

 

 

 

 

 

Disclaimer (Dutch)